Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na "Dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki"

PDFWyniki otwartego konkursu-dotacja dla spółki wodnej.pdf

PDFogłoszenie o otwartym konkursie ofert %22Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki%22-rotated.pdf

Wersja XML