Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie partnerstwa z gminą Dvorce w Republice Czeskiej

27 grudnia na zamku w Mosznej podpisano umowę o współpracy pomiędzy gminą Strzeleczki i gminą Dvorce z Republiki Czeskiej.  Aktu podpisania umowy partnerskiej dokonali: starosta Jan Božovský i wójt Strzeleczek – Marek Pietruszka.

Współpraca między Strzeleczkami i gminą Dvorce rozpoczęła się na początku 2016 roku. Pierwszym owocem współpracy była wspólna realizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, podczas którego gościliśmy artystów z Republiki Czeskiej, a w gminie Dvorce, na wystawie poplenerowej, zaprezentowano powstałe prace.

Ponadto została nawiązana współpraca pomiędzy strażakami. Na gminnych zawodach strażackich gościliśmy przedstawicieli gminy Dvorce, a strażacy ze Strzeleczek brali udział w zawodach Hartaman.

Uroczyście podpisana umowa będzie służyć pogłębianiu dobrych, przyjacielskich kontaktów, przełamywaniu barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i czeskim.

Strony umowy wspólnie zobowiązują się do współpracy partnerskiej w następujących dziedzinach:

 1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych, organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak również potencjału turystycznego obu stron.
 2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci i młodzieży szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez artystycznych oraz w celu edukacji i rozwoju.
 3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.
 4. Gospodarki, poprzez wspieranie w miarę możliwości ożywienia kontaktów gospodarczych pomiędzy miejscowymi przedsiębiorcami.
 5. Ekologii oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
 6. Zapoczątkowanie i wspieranie w ustanowieniu stałych kontaktów między wszelkimi instytucjami i organizacjami.

Podjęcie współpracy gmin przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu Mikro Projektów Euroregionu Pradziad.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML