Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opalowego dla obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017

Dostawy oleju opalowego dla obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu 08.pdf

DOCXSIWZ 01.docx

Załączniki:

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy 02.doc
 2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ wykaz dostaw 03.doc
 3. DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik 3 nr do SIWZ 04.docx
 4. DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 4 do SIWZ 05.docx
 5. DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy 07.doc
Wersja XML