Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF01 SIWZ.pdf
PDF02 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
ZIP03 STWiOR zał. nr 9.zip
ZIP04 PRZEDMIARY zał.nr 8.zip
DOCX05 Formularz ofertowy - zał.nr 1 do SIWZ.docx
DOCX06 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 2 do SIWZ.docx
DOCX07 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - zał. nr 4 do SIWZ.docx
DOCX08 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - zał. nr 5 do SIWZ.docx
DOCX09 Wykaz osób - zał. nr 3 do SIWZ - część 2.docx
DOC10 Wykaz robót- zał.nr 6 do SIWZ.doc
DOC11 Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy.doc
 

Wersja XML