Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017

 1. PDFNr XXXV-200-17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.pdf
 2. PDFNr XXXV-201-17 z dnia 25 maja 2017r. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.pdf
 3. PDFNr XXXV-202-17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 4. PDFNr XXXV-203-17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przejęcia przez Gminę Strzeleczki od Województwa Opolskiego wykonania zadania pn Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409.pdf
 5. PDFNr XXXV-204-17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz.pdf
   
Wersja XML