Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017r.

 1. PDFNr XXXVI-205-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.pdf
 2. PDFNr XXXVI-206-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2016 r.pdf
 3. PDFNr XXXVI-207-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.pdf
 4. PDFNr XXXVI-208-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.pdf
 5. PDFNr XXXVI-209-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzeleczki instrumentem płatniczym.pdf
 6. PDFNr XXXVI-210-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.pdf
 7. PDFNr XXXVI-211-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach celem realizacji projektu zakupu środka transportu.pdf
 8. PDFNr XXXVI-212-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki.pdf
 9. PDFNr XXXVI-213-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomości położonej w miejscowości Dobra.pdf
 10. PDFNr XXXVI-214-17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Strzeleczki oraz miejscowością Bukaczowce na Ukrainie.pdf
   
Wersja XML