Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

PDFogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki.pdf

Wersja XML