Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa Partnerska z miejscowością Bukaczowce

27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy Gminą Strzeleczki a miejscowością Bukaczowce na Ukrainie.

Umowa ma służyć pogłębianiu dobrych, przyjacielskich kontaktów, przełamywania barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i ukraińskim.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML