Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi-Dostawy

19.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki

08.12.2015

Dostawa oleju opałowego dla gminy Strzeleczki, gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych.

PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
DOCZałącznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCZałącznik nr 3.doc
DOCZałacznik nr 4 wykaz zadań.doc
DOCZałącznik nr 5 wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 6 wykaz autocystern.doc
DOCZałącznik nr 7.doc

17.11.2014

Dostawa oleju opałowego dla  Gminy Strzeleczki oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych:

 

DOCformularz ofertowy.doc
DOCogłoszenie zamówieniu 17.11.2014r..doc
DOCSIWZ.doc
DOCwzór umowy.doc
DOCZałacznik nr 4 wykaz zadań.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCZałącznik nr 3.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCZałącznik nr 8 wykaz autocystern.doc
 

 

Dostawa oleju opałowego dla Gminy Strzeleczki oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych:

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

 

DOCSIWZ.doc

DOC10.wzór umowy SPRacławiczki.doc

DOC11.wzor umowy GZGK.doc

DOC12.wzór umowy Gimnazjum.doc

DOC13.wzór umowy GOK.doc

DOC14.wzór umowy GS.doc

DOC15.wzór umowy Przedszkole.doc

DOC16.wzór umowy SP Dobra.doc

DOC17.wzór umowy SPKomorniki.doc

DOC2.Ogłoszenie o zmaówieniu.doc

DOC3.formularz ofertowy.doc

DOC4.Załacznik nr 4 wykaz zadań.doc

DOC5.Załącznik nr 2.doc

DOC6.Załącznik nr 3.doc

DOC7.Załącznik nr 7.doc

DOC8.Załącznik nr 8 wykaz autocystern.doc

DOC9.wzór umowy SPStrzeleczki.doc

 

Wersja XML