Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi-Usługi

2016.10.21

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2017 roku

2016.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach polisowych 2016/2019

2016.06.13

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach w roku szkolnym 2016/2017

2016.04.27

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach przy ul. Kościelnej 10, w roku szkolnym 2016/2017

25.11.2015

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze 07.12.2015.pdf

Zarządzenie Nr 129 /15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 roku.” PDFZarządzenie nr 129.pdf

Odpowiedzi na zapytania:
PDFOdpowiedź na pytania 02.12.2015r..pdf
PDFodpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 318824-2015.pdf
DOCSIWZ XI.25.2015r..doc
DOCSIWZ 25.11.2015.doc  nieaktualny
RTF01 Załącznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf
DOC02 Załącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc
DOC03 Załącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc
DOC04 Załącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc
DOC05 Załącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc
DOC06 Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy (1).doc
DOC07 Załącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOC08 Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc
DOC09 Załącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc
DOC10 Załącznik nr 10 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOC11 Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOC12 Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc
PDF13 Uchwała w sprawie Regulaminu zał.Nr 13.pdf
PDF14 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługzał.Nr 14.pdf
DOC15.1 Załacznik nr 15 zestawienie koszy przy przystankach.doc

PDF15.2 mapa gminy strzeleczki z koszam.pdf 

09.07.2015

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku 2015-2016 na terenie Gminy.

30.07.2015

PDFZawiadomienie+o+wyborze.pdf

Ogłoszenie o zmianie z dnia 10.07.2015. PDFogłoszenie o zmianie.pdf

 1. PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. DOCSIWZ.doc
 3. DOCZałacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. DOCZałacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
 5. DOCZałacznik nr 4 Wykaz autobusów.doc
 6. DOCZałacznik nr 6 gr.kapitałowa.doc
 7. DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie art. 22.doc
 8. DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie art.24.doc
 9. DOCZałącznik nr 5 Projekt umowy.doc
   

11.06.2015

Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki.

03.07.2015

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 2.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 1.pdf
 

Uwaga zmiany

22.06.2015

DOCZarządzenie Nr 72.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 1b do SIWZ.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ.doc
XLSZałacznik nr 10 Oświetlnie podział na strefy.xls
DOCZalacznik nr 12 do SIWZ- umowa-obiekty czesc (2).doc
DOCZalacznik nr 11 do SIWZ umowa -drogi część (1) (2).doc
DOCodpowiedzi na zapytania 22.06.doc
PDFodpowiedz na pytania.pdf
DOCGmina Strzeleczki.doc
 

18.06.2015

Uwaga, w związku z zapytaniami do SIWZ, złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający zmienia termin otwarcia i złożenia ofert na 24.06.2015.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOdpowiedź na zapytania.pdf

DOCZarządzenie Nr 67 z dnia 16.06.2015r..doc
DOCZałącznik nr 13 do SIWZ umowa szczegolowa.doc
DOCZalacznik nr 12 do SIWZ- umowa-obiekty czesc (2).doc
DOCZalacznik nr 11 do SIWZ umowa -drogi część (1).doc
DOCSIWZ Energia Elektryczna (2).doc
 

DOCZałącznik nr 13 do SIWZ umowa szczegolowa.doc
XLSzałącznik nr 10 Oświetlenie dróg.xls
XLSZałacznik nr 9 Obieklty.xls
DOCZalacznik nr 12 do SIWZ- umowa-obiekty czesc (2).doc
DOCZalacznik nr 11 do SIWZ umowa -drogi część (1).doc
DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD .doc
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc
DOCZalacznik nr 2 a do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art.22-obiekty.doc
DOCZalacznik nr 1a do SIWZ- oferta wykonania obiekty część 2.doc
DOCZalacznik nr 1 b do SIWZ- oferta wykonania drogi część 1.doc
DOCSIWZ Energia Elektryczna (2).doc
DOCogloszenie o zamówieniu nr 140902-2015.doc
 

19.11.2014

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KRAPKOWICACH PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf
 

DOCFormularz ofertowy.doc
DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCOświadczenie art.22.doc
DOCOświadczenie z art.24.doc
DOCSIWZ.doc
DOCWykaz.doc
DOCZałącznik nr 5.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ umowa.doc
 

29.10.2014

Nadzór inwestorski dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki ‘’

PDFWynik postępowania.pdf

Nadzór inwestorski dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki"

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFUchwała w sprawie Regulaminu.pdf
PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
DOCZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy (1).doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc
RTFZałącznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf
 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Strzeleczki

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCStrzeleczki oświetlenie Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD .doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ.xlsx

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych.

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania_.pdf

 

JPEGOdp.na pytania.jpeg

JPEGOdp.na pytania 1.jpeg

 

DOCogloszenie o zamowieniu.doc

DOCStrzeleczki Obiekty Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD .doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ.xlsx

 

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015r.

13.06.2014

JPEGPowiadomienie o wyborze.jpeg

 

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

DOCSIWZ.doc

DOCWykaz autobusów.doc

DOCZał nr.6harmonogram.doc

DOCZałącznik nr 5.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ umowa.doc

 

17.12.2013

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

04.12.2013

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

PDFroczne sprawozdanie wojta odpady komunalne 2012.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFUchwala w sprawie Regulaminu.pdf

PDFUchwala w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug.pdf

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorow (2).doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ-czestotliwosc odbioru odpadow.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ-Oswiadczenie z art. 22 ustawy (1).doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-Oswiadczenie z art. 24 ustawy.doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzetu.doc

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

DOCZalacznik nr 11 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc

DOCZalacznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc

RTFZalacznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf

 

 

03.12.2013

PDFunieważnienie przetargu.pdf

 

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

PDFroczne sprawozdanie wójta odpady komunalne 2012.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFUchwała w sprawie Regulaminu.pdf

PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy (1).doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

RTFZałącznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf

 

Swiadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów dom szkól w roku szkolnym 2013r./2014r.

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

 

DOCformularz ofertowy.doc

 

DOCogloszenie o Zamowieniu.doc

DOCOswiadczenie art.22.doc

DOCOswiadczenie z art.24.doc

DOCSIWZ.doc

DOCWykaz autobusow.doc

DOCZalacznik nr 6 Harmonogram.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ umowa.doc

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Strzeleczki

PDFOgłoszenie o wyborze oferty na zakup energii elektrycznej drogi.pdf

 

Zmiana SIWZ

DOCXzmiana SIWZ drogi.docx

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFogłoszenie o zmianie.pdf

 

Odpowiedź na pytania

PDFpytania II bip 23.05 (1).pdf

PDFpytania -bip drogi i miejsca publ..pdf

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCStrzeleczki - oświetlenie Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-o+Ťwiadczenie innego podmiotu.doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy .doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- O+Ťwiadczenie o przynale+-no+Ťci do grupy kapita+éowej.doc

DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz punkt+-w poboru energii.doc

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych

PDFOgłoszenie o wyborze oferty na zakup oferty energii elektrycznej obiekty.pdf

 

Zmiana SIWZ

DOCXzmiana SIWZ obiekty.docx

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFzmiana ogłoszenia.pdf

 

Odpowiedź na pytania

DOCpytania bip-2.doc

PDFpytania-bip.-obiekty.pdf

 

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCStrzeleczki - obiekty Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-o+Ťwiadczenie innego podmiotu.doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy .doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- O+Ťwiadczenie o przynale+-no+Ťci do grupy kapita+éowej.doc

DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz punkt+-w poboru energii.doc

DOCZalacznik nr 9a do SIWZ- Wykaz punkt+-w poboru energii.doc

 

Wersja XML