Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

   
  Data publikacji: 13-10-2021 14:18
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 12-10-2021 08:11
 • Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 12-10-2021 08:08
 • Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 27-09-2021 07:37
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 15 września 2021 r. o godz. 15:00 w Sali GOK Strzeleczki (bezpośrednio po XXXVI Sesji)  Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej: Analiza i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłat, sprawy bieżące.
  Data publikacji: 09-09-2021 10:21
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 9 września 2021 r.  o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
  Data publikacji: 06-09-2021 09:16
 • Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 27-08-2021 13:34
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 11 sierpnia 2021 r.  o godz. 13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach. Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej: zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 23.07.2021 r. – Skarbnik Gminy. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 23.07.2021 r. – Skarbnik Gminy. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.07.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. przyjęcia zmiany do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”. – projekt z dnia 02.08.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. określenia ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2021/2022 – projekt z dnia 22.07.2021 r. – p. o. Kierownik GZEAS. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt dnia 27.07.2021 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. sprawy bieżące.
  Data publikacji: 03-08-2021 08:11
 • Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Data publikacji: 24-06-2021 09:28
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r.  o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Strzeleczki
  Data publikacji: 15-06-2021 12:40
Wersja XML