Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach

Brak opisu obrazka

Umowa na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach” podpisana. Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach (były budynek Gimnazjum w Strzeleczkach). W ramach inwestycji zostanie wykonana: modernizacja systemu grzewczego, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja oświetlenia.

Termin realizacji: Październik 2022

Wartość projektu: 1 761 042,95 zł

Dofinansowanie 1 199 974,64 zł

        Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr umowy RPOP.03.02.02-16 – 0003/ 20 – 00 z dnia 29.10.2021

Wersja XML