Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na cyfryzację UG Strzeleczki

Brak opisu obrazka

31 stycznia 2022 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleczki a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie realizacji projektu polegającego na cyfryzacji Urzędu Gminy w Strzeleczkach.

Dzięki stuprocentowemu wsparciu w wysokości 217 765,00 zł zostanie zakupiony sprzęt komputerowy umożliwiający pracę zdalną. Wdrożony zostanie System Obiegu Dokumentów oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Obywatela. Projekt zakłada także zakup aplikacji do bezpośredniego kontaktu z obywatelami, która pozwoli na: błyskawiczne powiadamianie mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach gminy, w tym związanych
ze stanem epidemicznym, sprawne alarmowanie w stanach zagrożenia. Dla Urzędu Gminy Strzeleczki zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje także wdrożenie kalendarza wizyt - kompletnego systemu do zarządzania wizytami i komunikacją z klientami urzędu. 

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 3353/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wersja XML