Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Brak opisu obrazka

14 marca 2022 r. Gmina Strzeleczki podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. W ramach realizacji projektu zostanie zakupionych 86 laptopów, które zostaną przekazane uczestnikom projektu. Kwota wsparcia wynosi 223 600,00 zł.

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Umowa o powierzenie grantu o numerze 543/2022 z dnia 14.03.2022 r.
Wersja XML