Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał

2022

 

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczkina 2022 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie stałych planów pracy.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice z zakresu prowadzenia Warsztaty Terapii Zajęciowej w 2022 r..pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku.pdf
 

 

Wersja XML