Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego

DOCInformacja o składzie okw.doc

DOCSkład OKW.doc

DOCPowołanie operatorów OKW.doc

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE.pdf

DOCZgłoszenie do okw.doc

DOCInformacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 36 w Opolu o składzie i dyżurach.doc

DOCobwieszczenie - lokale wyborcze.doc

PDFZgoda na przyjęcia pełnomocnictwa.pdf

PDFZaświadczenie dla mężów zaufania.pdf

DOCzarządzenie - plakatownie.doc

PDFWzór-zgłoszenie kandydatów do komisji obwodowych.pdf

DOCWzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.doc

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFRozporządzenie Ministra Admim. i cyfryzacji w spr. przesyłek.pdf

PDFRozp. Ministra Spr. Wewnętrznych w spr. aktu pelnomocnictwa.pdf

PDFPostanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów.pdf

PDFInfo. PKW o warunkach udziału polskich obywateli w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych na terenia kraju.pdf

PDFInfo. PKW o upływie terminów związanych z wyborcami niepełnosprawnymi.pdf

PDFInfo. PKW o udziale obywateli UE.pdf

PDFInfo. PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich.pdf

PDFInfo. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf

 

 

Wersja XML