Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe

03.12.2014

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego

DOCX05 - Krapkowicki — 3 - Strzeleczki.docx
DOCXStrzeleczki.docx
 

19.11.2014

DOCXprotokół rg.docx
DOCXprotokol wojta.docx
 

27.10.2014

PDFObwieszczenieListyKandydatow.pdf
 

24.10.2014

DOCXobwieszczenie - kandydaci na wójta.docx
DOCXobwieszczenie - kandydaci na radnych.docx
 

23.10.2014

DOCobwieszczeni o numerach list.doc
DOCXobwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez glosowania.docx
 

17.10.2014

DOCZawiadomienie o losowaniu.doc
 

14.10.2014

DOCObwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów.doc
 

13.10.2014

DOCZawiadomienie o unieważnieniu listy.doc
 

08.10.2014

DOCPrzedłużenie terminu rejestracji list kandydatów na radnych.doc
 

03.10.2014

DOCzarządzenia - plakatownie II.doc
 

02.10.2014

PDFobwieszczenie - granice obwodów.pdf
 

23.09.2014

DOCZawiadomienie o dyżurach gkw.doc
 

29.08.2014

PDFZał. 1 zgłoszenie kandydata.pdf

PDFZał.2 zgłoszenie kandydata.pdf

PDFUchwała PKW dot. zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.pdf

 

28.08.2014

DOCzarządzenie - plakatownie.doc

DOCobwieszczenie - okręgi.doc

 

27.08.2014

DOCKWO Zał.1.doc

PDFKandydaci rada powiatu.pdf

PDFKandydaci rada gminy lub miasta.pdf

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.6.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.5.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.4.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.3.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.2.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.1.doc

PDFKandydaci do sejmików województw.pdf

PDFInfo. o złaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta.pdf

PDFInfo. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborczów.pdf

PDFInfo o twrzeniu komitetu wyb. stowarzyszeń lub organizacji.pdf

PDFDiety dla członków.pdf

PDFZmiana Kodeksu Wyborczego.pdf

PDFZaświadczenie dla mężów zaufania.pdf

JPEGWzory Zał.9.jpeg

JPEGWzory Zał.8.jpeg

JPEGWzory Zał.7.jpeg

JPEGWzory Zał.6.jpeg

JPEGWzory Zał.5.jpeg

JPEGWzory Zał.4.jpeg

JPEGWzory Zał.3.jpeg

JPEGWzory Zał.2.jpeg

JPEGWzory Zał.1.jpeg

PDFWzory kart do głosowania.pdf

PDFWyjaśnienia dot. zasad finansowania kampanii wyborczej.pdf

DOCWójt Zał.4.doc

DOCWójt Zał.3.doc

DOCWójt Zał.2.doc

DOCWójt Zał.1.doc

DOCSejmik Zał.4.doc

DOCSejmik Zał.5.doc

DOCSejmik Zał.3.doc

DOCSejmik Zał.2.doc

DOCSejmik Zał.1.doc

PDFRozporządzenie dot. spisu wyborców.pdf

DOCRada powiatu Zał.4.doc

DOCRada powiatu Zał.5.doc

DOCRada powiatu Zał.3.doc

DOCRada powiatu Zał.2.doc

DOCRada powiatu Zał.1.doc

PDFPieczęci komisji wyborczych.pdf

PDFOświadczenie lustracyjne, kontakt do IPN.pdf

DOCKWW Zał. 1.doc

DOCKWW Zał.8.doc

DOCKWW Zał.6.doc

DOCKWW Zał.7.doc

DOCKWW Zał.5.doc

DOCKWW Zał.4.doc

DOCKWW Zał.3.doc

DOCKWW Zał.2.doc

DOCKWO Zał.4.doc

DOCKWO Zał.3.doc

DOCKWO Zał.2.doc

 

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego 37_14.pdf

 

 

Wersja XML