Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze podatkowe

 

            PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf

            PDFZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
            PDFZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
            PDFZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf

            PDFIR-1 - informacja o gruntach.pdf

            PDFZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
            PDFZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
            PDFZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf

            PDFIL-1 - informacja o lasach.pdf
            PDFZIL-1 - załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach podlegających opodtakowaniu.pdf
            PDFZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
            PDFZIL-3 - załącznik do informacji o lasach -dane pozostałych podatników.pdf

          PDFDR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf
          PDFZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
          PDFZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf

         PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

         PDFZDN-1 - załącznik do deklarcji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
         PDFZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf

          PDFDL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf
          PDFZDL-1 - załacznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
          PDFZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML