Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy, plany, strategie

Dokumenty do pobrania:

 1. PDFPrognoza oodziaływania na środowiska Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki.pdf
 2. PDFPrognoza Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r..pdf
 3. PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r..pdf
 4. PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki.pdf
 5. PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Strzeleczki_04_2017.pdf
 6. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2016.pdf
 7. Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzeleczki
 8. PDFZmiana_Studium_Uwarunkowań_i_Kierunków_Zagospodarowania_Przestrzennego_Gminy_Strzeleczki_uchwala_IV_25_19.pdf
 9. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
 10. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
 11. Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki na lata 2011-2032
 12. Prognoza oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
 13. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
 14. PDFStrategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030.pdf
 15. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzeleczki
 16. PDFProgram _Ochrony_Zabytków_Gmin_Strzeleczki-2017-2020_załącznik.pdf
 17. PDFProgram_Ochrony_Zabytków-uchwala_nr_Xl_242_17.pdf
 18. PDFNr XXX-186-21 z 25.02.2021 r. w spr. przyjęcia Programu Ochrony nad Zabytkami.pdf
   
Wersja XML