Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe uzupełniające 17.07.2016

PDFzawiadomienie_praca_okw.pdf
PDFuchwała_OKW_przew.pdf
DOCXobwieszczenie - zarejestrowane listy.docx
DOCuchwała_GKW_powołanie_OKW.doc
PDFobwieszczenie_granice_obwodu.pdf
PDFobwieszczenie_GKW_nadanie_nr_list.pdf
PDFzawiadomienie_GKW_dyżury.pdf
PDFUchwała_GKW_nadanie_nr_dla_list_wyborczych.pdf
PDFskład_GKW_uchwała.pdf
postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej  PDFPostanowienie - TKW Strzeleczki.pdf
PDFzarządzenie Nr 184-16 w spr. umieszczania obwieszcz. i plakatów wyb..pdf

PDFzałacznik do zarządzenia wojewody Nr 55-16.pdf
PDFzarządzene wojewody Nr 55-16 w spr. zarz. wybor. uzupeł. do RG Strzeleczki.pdf
PDFobwieszczenie_wójta_granice_okręgu_wyb..pdf
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego.pdf
PDFinf_dla_komitetów_wyborczych.pdf
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego.pdf

 

Wersja XML