Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożytek publiczny - aktualności

 • Ankieta

  Brak opisu obrazka
  W związku z przygotowaniem do podjęcia prac nad opracowywaniem programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zachęcamy do wypełnienia ankiety internetowej.
  Data publikacji: 18-06-2021 12:37
 • Nowe nabory do programu MKDNiS

  Brak opisu obrazka
  MKDNiS informuje, że dnia 29 października br. zostały ogłoszone nowe nabory do programów na realizację w roku 2021.
  Data publikacji: 04-11-2020 13:12
 • Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 19-10-2020 09:05
 • Wydłużony termin konsultacji z NGO dot. obwodów łowieckich

  Brak opisu obrazka
  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie Projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego w sprawie obwodów łowieckich zostają wydłużone. 
  Data publikacji: 23-06-2020 14:38
 • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

  Brak opisu obrazka
  Na prośbę Marszałka Województwa Opolskiego przekazujemy informacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023. Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do w/w programu.  
  Data publikacji: 26-05-2020 09:27
 • Konsultacje Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok

  Brak opisu obrazka
         Marszałek Województwa  Opolskiego serdecznie zaprasza Organizacje Pozarządowe do procesu konsultacji Projektu : Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok Zgłaszanie uwag i wniosków do ww. Projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym -  w załączeniu  stosowna uchwała wraz z załącznikami.    Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się również na stronie internetowej www.opolskie.pl , na platformie dla NGO  ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.
  Data publikacji: 11-09-2019 11:13
 • Rekrutacja do akcji Masz Głos

  Brak opisu obrazka
  Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.
  Data publikacji: 11-09-2019 09:32
 • Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.
  Data publikacji: 20-08-2019 13:51
 • Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty na realizację zadania pn. III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach

  Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 1 sierpnia 2019 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.
  Data publikacji: 01-08-2019 09:14
 • IX Piknik Rodzinny nad Odrą w Parku Nadodrzańskim

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy wszystkie opolskie organizacje do udziału w IX Pikniku Rodzinnym nad Odrą w dniu 29.06.2019 r. (sobota) w Parku Nadodrzańskim.
  Data publikacji: 17-05-2019 10:01
Wersja XML