Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: zarurowanie istn. rowu w pasie drogi powiatowej nr 1811O Komorniki - Dobra

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania.pdf

Wersja XML