Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina, ul. Dębowa, działki: nr ewid. 63/1, 44, 86

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki GK III.6733.2.6.2016.pdf

Wersja XML